درباره ما

گروه تولیدی نینوکس با هدف تولید محصولات و تجهیزات ایمنی و ارتقاء سطح ایمنی کارگران مشغول در کارخانجات در سال 1392 راه اندازی شد.این مجموعه با تخصص در طراحی و دوخت انواع لباسکار – لباس فرم-دستکش و تجهیزات ایمنی و تجهیزات ترافیکی توانسته سهم بسیزایی در رشد صنعت کشور داشته باشد. نینوکس با استفاده از انواع افراد متخصص و استفاده از بهترین مواد مصرفی در نظر دارد که بالاترین کیفیت را در خدمات خود به گروه های تولیدی و صنعتی ارائه دهد.هدف و چشم انداز این مجموعه برای سال های آینده بی نیازی همه کارخانه ها و مراکز تولیدی و صنعتی از لوازم و تجهیزات ایمنی و ایمن بودن محیط کار برای همه کارگران می باشد. در واقع انتخاب نوع مطالعه به منابع , میزان اطلاعات موجود و ماهیت مسئله مربوط می شود.مطالعات به دو نوع مطالعات مداخله ای و غیر مداخله ای بر میگردد.مطالعات مداخله ای:همان طور که از اسم این مطالعه مشخص است پژوهشگر در این نوع مطاله تغییراتی انجام می دهد.و در نهایت نتایج آن ها را اندازه گیری می کند. مطالعات غیر مداخله ای : نام دیگر این مطالعه مطالعات مشاهده ای می باشد که پژوهگر در این مطالعه اهداف مورد تحقیق را مورد بررسی قرار میدهد و تغییری در آن انجام نمیدهد.این مطالعات انواع گوناگونی دارد که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد و توضیح مختصری خواهیم داد